Podwyżki dla najmniej zarabiających

11 maja 2017

Rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Od 2022 roku minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, stażysty prawie 3,7 tys. zł.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, projekt zakłada stopniowy wzrost wynagrodzeń tych osób, które zarabiają mniej niż stawki wskazane w ustawie. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma być osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 roku. W tym czasie podmioty lecznicze w wyniku corocznych rozmów (do 31 maja) będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń.
Zgodnie z ostatnią wersją projektu opublikowaną na stronie Rządowego Centrum Legislacji najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Natomiast do końca 2019 roku wynagrodzenie minimalne ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty 3,9 tys. zł brutto.
W projekcie określono dziesięć grup zawodowych zależnych od poziomu wykształcenia oraz specjalizacji. Dla każdej z nich ustalono oddzielny współczynnik pracy.
Na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tej, która będzie obowiązywała od 2022 roku).
Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys. zł.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować