Nowe prawo niekorzystne dla dentystów

Regulacje unijne nadwerężą budżet właścicieli praktyk stomatologicznych. Wszystko z powodu nakazu instalowania w gabinetach separatorów amalgamatu.

Nowe unijne regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Nakładają one na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny, usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, obowiązek wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu.
Według danych Naczelnej Rady Lekarskiej w Unii Europejskiej pracuje ok. 300 tys. lekarzy dentystów. Niezależnie od tego, jaka część gabinetów ma już zainstalowane separatory amalgamatu, liczba stanowisk, na których należałoby w terminie 18 miesięcy zainstalować te urządzenia, jest liczona w setkach tysięcy.
„Pozbawia to placówki medyczne zupełnie możliwości należytego rozeznania oferty rynkowej, zmusza do działania pod presją czasu i rynku producenta. Sytuację pod względem technicznym komplikuje różnorodność konstrukcji unitów stomatologicznych. Tak krótki okres wdrażania tak szeroko zakreślonego projektu uniemożliwia też potencjalnym nowym producentom uzyskanie niezbędnych pozwoleń i homologacji” – alarmuje NRL.
Samorząd lekarski chce obronić konkurencyjność polskich dentystów. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się w tym celu do premier Beaty Szydło z apelem o zaskarżenie unijnych przepisów. Jak podkreśla, koszty mogą przewyższyć potencjalne korzyści.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować