Miejsca pracy zostaną zachowane

17 maja 2017

Interniści, pediatrzy i lekarze specjalizujący się w medycynie ogólnej zostaną w podstawowej opiece zdrowotnej.

Resort zdrowia odniósł się do oświadczenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który uprzedził o fatalnych skutkach, jakie wynikną z wprowadzenia w życie dotychczasowego projektu ustawy o POZ z dnia 30 grudnia 2016 roku. Jednym z nich byłoby to, że ok. 20 tys. lekarzy straciłoby pracę. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że projekt ustawy o POZ przewiduje zmianę modelu organizacyjnego podstawowej opieki zdrowotnej.
„1 lutego 2017 r. zakończyły się opiniowanie, uzgodnienia i konsultacje publiczne dotyczące tego projektu. W wyniku zgłoszonych uwag oraz po konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 30 marca 2017 r., dokument uległ znacznym zmianom. Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe tego projektu. W kwestii dotyczącej definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniliśmy m.in. uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy” – czytamy w komunikacie.
Oprócz lekarzy ze specjalizacjami w dziedzinie medycyny rodzinnej, II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej oraz w dziedzinie pediatrii (I/II stopnia / tytuł specjalisty) ustawa uwzględnia prawa nabyte na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1172).
To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I/II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 roku.
W odniesieniu do tzw. list aktywnych resort wyjaśnia także, że lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.
„Obecnie pracujemy także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocują porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany” – zapewnia ministerstwo.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować