Lepsze leczenie uzależnień ma iść w parze z podwyżką płac lekarzy

Model leczenia uzależnień w Polsce ma być wzbogacony o szerszy dostęp pacjentów do leczenia substytucyjnego. Psychiatrzy zwracają uwagę na to, że jednocześnie należy zmienić sposób, w jaki są wynagradzani specjaliści tej dziedziny rynku zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagę do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W jej ocenie leki stosowane w leczeniu substytucyjnym powinny być objęte refundacją, co przyczyni się do zamierzonego przez projektodawcę zwiększenia dostępności leczenia substytucyjnego.

Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak w rozmowie z podyplomie.pl zwraca uwagę na to, że obecnie leczenie substytucyjne jest już objęte refundacją, pacjenci nie ponoszą kosztów leków. Zauważa, że dla placówek, które prowadzą tego typu leczenie, jest to bardzo intratne zajęcie.
– W mojej ocenie NFZ powinien spojrzeć na koszty zatrudnienia i ograniczyć pensje niektórych pracowników, np. terapeutów. Często są to osoby bez wykształcenia kierunkowego, np. po resocjalizacji, a zarabiają więcej niż psychiatrzy, co jest nie do pomyślenia – mówi psychiatra Tomasz Woźniak.
Co w takim razie ma się zmienić? Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, istotą proponowanego rozwiązania jest umożliwienie prowadzenia leczenia substytucyjnego opartego na stosowaniu doustnych preparatów łączonych zawierających buprenorfinę i nalokson przez lekarzy wykonujących zawód w innym podmiocie niż prowadzący leczenie substytucyjne w ramach programu prowadzenia leczenia substytucyjnego lub lekarza wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej, na podstawie skierowania wydanego przez kierownika programu prowadzenia leczenia substytucyjnego lub upoważnionego przez niego lekarza. Regulacja ma się przyczynić do zwiększenia dostępności tej formy leczenia. Będzie też stymulować stosowanie w ramach programów leczenia substytucyjnego środków substytucyjnych innych niż metadon, które cechują się wyższym profilem bezpieczeństwa.
Obecnie w Polsce leczeniem substytucyjnym jest objętych ok. 2,5 tys. pacjentów. Oznacza to, że, ok. 15 proc. pacjentów uzależnionych od opiatów jest objętych leczeniem substytucyjnym przy założeniu, że liczba osób uzależnionych od opiatów mieści się w przedziale 10,4-19,8 tys. Problem ograniczonego dostępu do leczenia substytucyjnego występuje od początku realizacji tego typu świadczeń. Istniejące ramy prawne definiujące sposób organizacji leczenia substytucyjnego nie dają dalszych możliwości jego rozszerzania ani spełniania standardów dobrej praktyki w tym zakresie.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować