Nie było zmowy w sprawie leków homeopatycznych

Naczelna Rada Lekarska nie naruszyła przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydając stanowisko w sprawie stosowania homeopatii – uznał UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzenia zawarcia przez Naczelną Izbę Lekarską porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowych rynkach sprzedaży produktów homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza, polegającego na zmniejszeniu dostępu do tych rynków przedsiębiorcom przez ograniczenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości ordynowania tych produktów na skutek przyjęcia przez NRL stanowiska, że stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej.
Przypomnijmy, że w lipcu 2010 r. prezes UOKiK uznał, że NIL naruszyła przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydając ww. stanowisko w sprawie stosowania homeopatii i w konsekwencji nałożył na NIL karę pieniężną w wysokości blisko 50 tys. zł.
Naczelna Rada Lekarska odwołała się od tej decyzji do sądu i w dwóch instancjach uzyskała korzystne wyroki. Wyrokiem z 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję prezesa UOKiK, a wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa UOKiK od tego wyroku.
Z kolei wydana w sierpniu 2017 r. decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego – postępowania antymonopolowego jest konsekwencją jednoznacznych rozstrzygnięć sądów powszechnych, które uznały, że Naczelna Rada Lekarska, wydając stanowisko w sprawie stosowania homeopatii, nie naruszyła przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzja ta w sposób formalny kończy postępowanie antymonopolowe w tej sprawie.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować