Branża zarezerwowana dla lekarzy

Komisja zdrowia chce uregulować kompetencje prawne kosmetologów, aby zabiegi medycyny estetycznej mogli wykonywać wyłącznie lekarze.

Uczestnicy komisji, która odbyła się w tym tygodniu w Sejmie, mają opracować propozycje zmian dotyczących prawnego uregulowania kompetencji kosmetologów, które zostaną skierowane do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Krajowy konsultant resortu zdrowia w dziedzinie chirurgii plastycznej prof. Jerzy Strużyna podkreśla, że z tą dziedziną wiąże się wiele nadużyć i zagrożeń dla zdrowia pacjentów. Zauważa też, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej często wykonują osoby bez wykształcenia medycznego.
Zdaniem senator Bogusławy Orzechowskiej (PiS) problem rozwiązałoby uchwalenie ustawy o zawodzie kosmetologów. Dzięki temu można by było w łatwy sposób udowodnić przekroczenie uprawnień.
Przypomnijmy, że o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej apelowała Naczelna Rada Lekarska. W ocenie samorządu lekarskiego tego typu świadczenia powinny być udzielane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (tj. lekarzy i lekarzy dentystów).
W odpowiedzi na ten apel Ministerstwo Zdrowia w styczniu ub.r. zaznaczyło, że mając na uwadze konieczność dokonania międzyresortowych uzgodnień, a także dokonania analizy prawnej, mają być podjęte stosowne działania we współpracy z ministrem właściwym do spraw edukacji i ministrem właściwym do spraw gospodarki dotyczących zakresu uprawnień kosmetologa i technika usług kosmetycznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować