Stwierdzenie zgonu ureguluje odrębna ustawa

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów został skierowany do uzgodnień wewnętrznych.

„Stara” ustawa zostanie zastąpiona dwoma aktami – pierwszy to wspomniana ustawa o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Druga zaś ma uregulować pozostałe kwestie, m.in. prowadzenia ekshumacji zwłok i kręgu osób uprawnionych lub zobowiązanych do pochowania zwłok.
Jak powiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dokument ureguluje zagadnienia związane ze stwierdzeniem zgonów: ustalania przyczyn zgonu, ustalenia osób upoważnionych do dokonywania czynności wynikających z tej regulacji, sporządzania kart zgonu.
Ten projekt jest odpowiedzią na potrzebę zastąpienia archaicznych przepisów we wskazanym zakresie, które nadal obowiązują, czyli ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować