Problem czasu pracy nierozwiązany

Zmniejszenie czasu pracy i ograniczenie obowiązków biurowych lekarzy nie nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.

Samorząd lekarski w Łodzi zwrócił uwagę na problem nieakceptacji postaw lekarzy, którzy nie zgadzają się na pracę ponad ustawową normę i zaapelował do kierowników szpitali o poszanowanie prawa do wykonywania obowiązków w wymiarze określonym wyłącznie wolą pracujących.

Prezes OIL w Łodzi dr n. med. Grzegorz Mazur wyraził też nadzieję, że porozumienie ministra zdrowia z rezydentami podpisane 8 lutego br. doprowadzi do poprawy warunków pracy lekarzy oraz przyczyni się do usprawnienia systemu ochrony zdrowia w kraju. „Mając jednak na uwadze odległą perspektywę podjętych przez ministra zdrowia zobowiązań w zakresie wzrostu nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, należy stwierdzić, że zmniejszenie czasu pracy i ograniczenie obowiązków biurokratycznych lekarzy nie nastąpi w okresie najbliższych miesięcy” – podkreślono w piśmie.
Samorząd lekarski wyraził też obawy, że w wielu placówkach medycznych dla zabezpieczenia ciągłości opieki zdrowotnej pracodawcy nadal będą oczekiwać od lekarzy świadczenia pracy w zakresie przekraczającym 48 godzin tygodniowo.
„Uzasadnione potrzeby pracodawców nie mogą jednak stać się powodem do stosowania presji i wyciągania konsekwencji pracowniczych wobec lekarzy, którzy z jakichkolwiek przyczyn (choćby zdrowotnych bądź nadmiernego obciążenia obowiązkami zawodowymi) zdecydują się ograniczyć liczbę godzin pracy” – zaznaczyła w apelu Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować