Standardy medyczne dla nauki, organizacyjne dla ministerstwa

13 grudnia 2016

Ministerstwo Zdrowia wyda nowe rozporządzenie dotyczące standardów opieki okołoporodowej. Wytyczne mają określać wymogi organizacyjne, a nie ściśle medyczne.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska postulowała wykreślenie upoważnienia ustawowego do określania jakichkolwiek standardów. Podnosiła, że stanowi to „jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”. Standardy medyczne nie powinny mieć charakteru prawnego.

„Uwaga ta co do zasady została uwzględniona – wybrano jednak rozwiązanie kompromisowe. W ustawie pozostawiono fakultatywne upoważnienie dla ministra zdrowia do wydania standardów organizacyjnych” – czytamy w informacji MZ.

W związku z tym Konstanty Radziwiłł określi w drodze rozporządzenia standardy organizacyjne w zakresie opieki okołoporodowej. Zostaną one poddane ponownym konsultacjom.

Nie oznacza to jednak, że resort zdrowia nie będzie miał głosu w sprawach stricte medycznych. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje przyznanie ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania – ale w drodze obwieszczenia – wytycznych lub zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny, opracowanych przez towarzystwa.

Dotychczasowe rozporządzenie dotyczące opieki okołoporodowej będzie obowiązywało do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku.

„Do tego czasu resort przeanalizuje obecne przepisy i wykorzysta je przy tworzeniu nowego standardu organizacyjnego. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych. Tworzenie szczegółowego opisu procedur medycznych powinno pozostać w gestii towarzystw naukowych” – podsumowuje MZ.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować