MZ kolejny raz chwali się dokonaniami

Wydatki na ochronę zdrowia w 2017 r. zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na podwyżki dla lekarzy.

Jak podaje resort zdrowia, większe nakłady finansowe są możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej budżetu państwa. Łącznie wydatki na ochronę zdrowia zostały zwiększone o 3,272 mld zł.
Dodatkowe środki zostały przeznaczone na finansowanie wielu zadań. Wśród nich są m.in. realizacja podwyżek zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pieniądze przeznaczono także na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla podmiotów leczniczych oraz centrów onkologii, a także na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego. Dodatkowe środki pokryją również koszt zakupu leków na leczenie hemofilii oraz szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych.
Ponadto w ramach dodatkowych środków planuje się sfinansowanie spłaty znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych i w roku bieżącym. Zwiększone środki przyznane z budżetu umożliwią też sfinansowanie przez NFZ nadwykonań w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych, które dotyczą głównie procedur przeszczepowych oraz kardiologicznych i kardiochirurgicznych udzielanych w trybie ratującym życie.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować