Lekarze złożą deklaracje o dochodach

Lekarze orzecznicy ZUS, rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS zostają na liście osób, które będą musiały składać oświadczenie majątkowe.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego zakłada, że wszystkie składane oświadczenia będą jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjątkiem będą zeznania funkcjonariuszy służb. Oświadczenia będą składane według jednego, obowiązującego wszystkich wzoru.
Podstawową zmianą będzie pojawienie się rubryki „Dochody”. Będzie ona zawierać informację o dochodach uzyskiwanych przez osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji oraz jej małżonka. Dotyczy to m.in. kwot z umów o pracę, umów-zleceń, o dzieło, uczestnictwa w osobowych spółkach prawa handlowego oraz z tytułu zasiadania w organach spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
Według autora projektu ustawy łącznie obowiązkiem składania oświadczenia majątkowego będzie objętych 800 tys. osób. Inne dane ma Rzecznik Praw Obywatelskich, który szacuje, że liczba ta może sięgać nawet 1,5 mln.
Projekt dokumentu został upubliczniony 24 października po ponad 10 miesiącach od rozpoczęcia prac, a na konsultacje publiczne przeznaczono zaledwie sześć pełnych dni roboczych. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować