Kto może być lekarzem w systemie ratownictwa

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia lekarze, którzy przepracowali 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala, będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Jeśli tego nie zrobią, przestaną być lekarzami systemu.
Na mocy przepisów lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest
lekarz, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, oraz lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Może nim być też lekarz posiadający specjalizację/tytuł specjalisty (lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.).
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować