Rozmowa z pacjentem jak pole minowe

Warsztaty z udziałem aktorów pomogą doskonalić przekazywanie informacji.

Od dobrej komunikacji z pacjentem zależy proces leczenia. Lekarze z OIL w Łodzi będą się mogli podszkolić w tym zakresie podczas warsztatów z udziałem aktorów.

Pomysłodawcą projektu jest Mateusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Łodzi. Warsztaty „Jak rozmawiać z pacjentem?” odbędą się 14 kwietnia. Podczas zajęć aktorzy wcielą się w pacjentów. Skąd ten pomysł?
„Nasz zawód niesie ze sobą pewną specyfikę. Od dobrej komunikacji z pacjentem zależy w dużej mierze pomyślny proces leczenia, rekonwalescencji i powrotu do zdrowia naszych podopiecznych. Już na studiach jak mantrę powtarzano nam, że dobrze zebrany wywiad to połowa sukcesu diagnostycznego. A czymże jest wywiad, jak nie formą komunikacji z pacjentem? Jeśli przyjąć takie założenie, już na starcie czyni to nas odpowiedzialnymi przynajmniej w połowie za to, w jakim kierunku potoczy się proces leczenia. Jego wynik może zależeć od stopnia, w jakim posiedliśmy umiejętność komunikacji” – uzasadnia Mateusz Kowalczyk na stronie informacyjnej łódzkiej izby.
Podczas warsztatów lekarze będą się uczyć zarówno przekazywania chorym trudnych wiadomości, jak i radzenia sobie z agresywnymi pacjentami. Całej sytuacji będzie się przyglądać specjalna komisja składająca się z doświadczonych lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych, na czele z psychologiem. Dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł na bieżąco, po zakończeniu scenki, zapoznać się z oceną swojego zachowania i omówić błędy, które popełnił w danej sytuacji w komunikacji z pacjentem. „Myślę, że tego typu trening pozwoli nam lepiej przygotować się do codziennej pracy, podniesie z jednej strony jakość naszych kontaktów z pacjentami, a z drugiej – może być ważnym elementem zapobieganiu zawodowemu wypaleniu” – zachęca do udziału w warsztatach Mateusz Kowalczyk.
To nie pierwszy raz, kiedy lekarze nawiązują współpracę z profesjonalnymi aktorami. Kilka lat temu tego typu projekt pod nazwą „Zdrowy dialog” przygotował Teatr IMKA Tomasza Karolaka. Celem programu było przyczynienie się do podniesienia stopnia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych poprzez uświadomienie (również lekarzom) mechanizmów i zachowań obu stron podczas wizyty w gabinecie.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować