NFZ wybierze leki

Odebranie tego prawa lekarzowi jest niezgodne z prawem i nieekonomiczne – alarmują Pracodawcy RP.

W ramach konsultacji społecznych eksperci tej organizacji ocenili projekt w sprawie

określania „warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe”. Ma on kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia szpitalnego, określa bowiem, jakim lekiem i w jaki sposób ma być leczony pacjent.
Eksperci przestrzegają, że projekt zawiera wiele wad nie tylko pod względem prawnym lub kwestii finansowania, ale i groźnych dla zdrowia pacjentów. Podkreślają też, że projekt jest niezgodny z prawem. Znalazły się w nim zapisy zawierające tzw. współczynniki korygujące.
Premiują one zakup konkretnych substancji czynnych lub konkretne formy podania substancji czynnych, które spełnią odpowiednio niski próg kosztowy. W jaki sposób premiują? Poprzez przyznanie szpitalom dodatkowych środków na diagnostykę lub podanie leku.
„To zdecydowane nadużycie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ powoduje zakłócenie konkurencji na rynku leków, a w skrajnym przypadku także w obrębie określonego programu lekowego. Zarządzenie skutkuje tym, że cena zawarta w decyzji administracyjnej staje się nieaktualna – powstaje więc pytanie, kto jest kreatorem polityki lekowej w Polsce” – oceniają Pracodawcy RP.
W opinii ekspertów trudne do uzasadnienia jest również premiowanie substancji czynnej w zależności od formy jej podania. NFZ premiuje podawanie leku w droższej formie podania, w trybie pełnej hospitalizacji zamiast tańszej w trybie ambulatoryjnym.
„A przecież projekt jest tworzony w sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje oszczędności w związku z roszczeniami płacowymi różnych grup zawodowych. W dodatku za premiowanie droższej formy podania Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił świadczeniodawcom. De facto będzie więc tracił dwukrotnie – raz gdy będzie płacił za droższe procedury i drugi raz, gdy będzie płacił dodatkowe środki za wykonanie tych droższych procedur” – napisano w stanowisku.
NFZ ma inne zdanie. W uzasadnieniu do omawianego projektu podano, że zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych. Dodatkowo ujednolicono kwalifikacje do programów lekowych pozwalające na finansowanie działalności zespołów koordynacyjnych.
Fundusz zapewnia też, że zmiana nie wpływa na sytuację pacjentów, świadczeniodawców realizujących programy lekowe, a także jednostek koordynacyjnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od 1 lipca 2018 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować