Kiedy rezydent może pracować jako specjalista

Prawnicy odpowiedzieli na pytanie, pod jakim warunkiem lub po upływie jakiego czasu lekarz bez specjalizacji może zacząć pracować w poradni specjalistycznej.

Wątpliwości budzą nieprecyzyjne przepisy prawa, które nie wyjaśniają wprost, od którego momentu lekarz rezydent może rozpocząć pracę w ramach NFZ lub prywatnie. Radca prawny Marek Imiołczyk, współpracujący z biurem Lex Secure, zaznacza, że lekarz nieposiadający specjalizacji, jakim jest rezydent, ma uprawnienia do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zawartej między daną przychodnią a Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinien jednak powstrzymać się od udzielania świadczeń, których wykonywanie wykracza poza jego umiejętności oraz nabytą wiedzę.  Ponadto czas udzielania świadczeń nie może się pokrywać z jego czasem pracy jako lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. Należy też każdorazowo ocenić, czy wykonywanie konkretnych czynności przez lekarza wymaga specjalizacji w danej dziedzinie medycyny. Dla precyzyjnego stwierdzenia trzeba skonfrontować je z przepisami regulującymi specjalizacje medyczne.

INK