Dyżury na kilku oddziałach jednocześnie

To nowy pomysł ministra zdrowia, który chce zalegalizować dyżury lekarskie na kilku oddziałach jednocześnie.

Resort zdrowia zmienia przepisy w odpowiedzi na masowe wypowiadanie przez lekarzy klauzuli opt-out, aby pomóc dyrektorom szpitali w obsadzeniu dyżurów. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych. Przewidziany termin wejścia w życie dokumentu to dzień następujący po dacie ogłoszenia. Jak dowiadujemy się z rozporządzenia, tak krótki termin podyktowany jest koniecznością zagwarantowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji ograniczonych zasobów kadrowych personelu medycznego.
Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie świadczeniodawcom wprowadzenie optymalnego modelu czasu pracy personelu lekarskiego, dostosowanego do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Projekt zakłada również możliwość zaangażowania personelu medycznego w sytuacji nierównego natężenia realizacji świadczeń w różnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy. Według zapewnień ministra zdrowia prowadzone zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość udzielanych świadczeń.
Do nowej propozycji ministra zdrowia odnieśli się przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL, którzy podali na Twitterze, że protest lekarzy będzie eskalował aż do skutku, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.

INK