Pomysł na nowe stypendia naukowe

Lekarze ostatnich lat studiów, którzy wybiorą specjalizację priorytetową, powinni otrzymywać dodatkowe pieniądze w postaci stypendiów naukowych – proponuje szef NFZ.

Andrzej Jacyna, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach odniósł się do tematu wyboru specjalizacji przez młodych lekarzy. Wyraził opinię, że te wybory należałoby stymulować na etapie ostatnich lat studiów w postaci stypendium naukowego w momencie wybrania określonej specjalizacji.

W jego ocenie należy się zastanowić, kto miałby finansować tego typu stypendia – wrócić do systemu stypendiów państwowych czy samorządy wzięłyby na siebie taką odpowiedzialność.
Andrzej Jacyna podkreślił też, że ma na myśli szczególnie lekarzy rodzinnych. W najbliższych latach należy się liczyć z pogłębionym deficytem kadr w tej dziedzinie medycyny. W grupie lekarzy rodzinnych najwięcej jest osób w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym.
Podczas swojego wystąpienia szef NFZ nawiązał również do sytuacji wokół oczekiwanego przez rezydentów wzrostu płac i uruchomienia na ten cel środków. Poziom PKB będzie znany dopiero za jakiś czas. Rok temu plan finansowy w części przychodowej został zmieniony w terminie lipcowym.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować