Pensja rezydenta może być wyższa

Dyrekcja szpitala nie może ingerować w wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydentów. Ma jednak inne możliwości gratyfikacji finansowej.

Biuro prawne współpracujące z Porozumieniem Rezydentów OZZL odpowiedziało na pytanie, czy dyrekcja szpitala może podnieść pensje zasadnicze lekarzom w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury. Odpowiedź brzmi „nie”.
Jak wyjaśnia radca prawny Kajetan Komar-Komarowski z Lex Secure 24h Opieka Prawna, z uwagi na źródło finansowania kwestie dotyczące sytuacji prawnej lekarzy rezydentów, w tym w zakresie warunków wynagrodzenia, zostały szczegółowo uregulowane przez ustawodawcę. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, określa wysokość wynagrodzenia w sposób sztywny. Jednostka organizacyjna zatrudniająca lekarza rezydenta celem odbycia specjalizacji nie ma więc wpływu na wysokość jego wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma jednak prawnych przeciwwskazań, aby rezydenci otrzymywali różnego rodzaju premie oraz dodatki przewidziane przez wewnątrzzakładowe akty prawne. Kwestia premiowania pracowników pozostaje w dyspozycyjności pracodawców. To właśnie oni tworzą regulaminy wynagradzania i premiowania albo zawierają takie informacje bezpośrednio w umowie o pracę konkretnego pracownika. Przyznanie stosownych dodatków do wynagrodzenia dotyczy także wynagrodzenia za wykonywanie dyżurów medycznych przez lekarzy rezydentów, jeżeli przewidują to przepisy płacowe obowiązujące w danym podmiocie leczniczym.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować