Zmiany w leczeniu bólu i kształceniu lekarzy

Nowe standardy leczenia bólu zapoczątkują zmiany w kształceniu lekarzy w zakresie łagodzenia bólu.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało standardy leczenia bólu, które zostały określone w projekcie rozporządzenia. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz wyjaśnił, że na mocy tego dokumentu świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym.
W przypadku udzielania tych świadczeń podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. Zostaną w niej określone niezbędne czynności związane z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu oraz badań diagnostycznych we wszystkich podmiotach leczniczych w kraju. Lekarz będzie miał jasny przewodnik po tym, w jaki sposób zlokalizować i zdiagnozować ból, ocenić jego natężenie i odpowiednio zaopatrzyć pacjenta w leki.
Jak zapowiedział Marek Tombarkiewicz, w najbliższym czasie do konsultacji trafi też zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jednym z elementów nowelizacji będzie nacisk na kształcenie w zakresie łagodzenia bólu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować