Lekarze POZ bez uprawnień

Od 1 stycznia 2018 r. część lekarzy POZ utraci uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń, w tym wystawiania recept na leki dla osób 75+ oraz kart DiLO.

Zgodnie z ustawą o POZ lekarze, którzy utracą uprawnienia, będą musieli wykonywać swoje obowiązki pod nadzorem kolegów mających takie uprawnienia.
Jak podaje Federacja Porozumienie Zielonogórskie, NFZ wystąpi do Ministerstwa Zdrowia o dostosowanie przepisów, które umożliwią dalsze wykonywanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Obecnie jednak wraz z końcem roku przepisy uniemożliwią to lekarzom, którzy nie spełniają wymogów ustawy o POZ.
Zespół negocjacyjny Federacji PZ poinformował też, że omówione zostały zasady aneksowania umów POZ na rok 2018. Podczas spotkania z prezesem NFZ Andrzejem Jacyną ustalono, że do końca tego roku zostaną przygotowane i przesłane aneksy do umów na okres do 30 czerwca 2018 r. W zakresie finansowania świadczeń prezes NFZ zadeklarował możliwość wzrostu finansowania POZ po uzyskaniu nowych środków w budżecie funduszu, nie wcześniej jednak niż w drugiej połowie 2018 r.
INK