Więcej etatów w ratownictwie medycznym

Po Nowym Roku wzrośnie liczba etatów lekarzy pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, obecnie funkcjonuje 498 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym również zespoły czasowe). Liczba etatów lekarzy wynosi tu 2335. Resort szacuje, że po 1 stycznia 2018 r. ta liczba wyniesie 2243 – będzie to wzrost o blisko 4 proc.
Według danych z rejestru lekarzy, którzy odbywają szkolenie prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie jest obecnie 457 lekarzy (stan na 24 listopada br.). Na oba postępowania kwalifikacyjne w 2017 r. przyznano łącznie 189 rezydentur. Medycyna ratunkowa została zaliczona do dziedzin priorytetowych, więc wynagrodzenie lekarzy, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie w trybie rezydentury, jest wyższe.
Ministerstwo Zdrowia przypomina także, że nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (od 31 grudnia 2012 r.) umożliwiła uzyskanie statusu lekarza systemu również osobom, które przepracowały 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Zostały one jednak zobowiązane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r. Ostatecznie resort przedłużył ten termin do 1 stycznia 2018 r. Ponadto 11 grudnia br. do Sejmu został przekazany projekt nowelizacji ustawy o PRM zawierający propozycję rozszerzenia katalogu specjalizacji, z którą lekarz może być członkiem systemu, o kardiologię i neurologię.

INK