Bezwzględne pierwszeństwo

Pacjenci uprzywilejowani mają prawo do wizyty u lekarza poza kolejnością bez względu na specjalizację poradni.

Brak definicji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ustawie o POZ powoduje różną interpretację przepisów uprawniających pacjentów do świadczeń poza kolejnością ze strony poradni specjalistycznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń rehabilitacyjnych stomatologii i psychiatrii.
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom szczególnie uprawnionym. W odpowiedzi resort poinformował, że pacjenci uprzywilejowani mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością bez względu na specjalizację poradni. Świadczenie specjalistyczne powinno być udzielone poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących pacjentów. Jeśli poradnia nie może udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia, powinna ustalić inny termin, jednak nie dłuższy niż siedem dni. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Prawo upoważnia do korzystania z nich w całym procesie leczenia, również podczas kolejnych wizyt.
Przypomnijmy, że wcześniej NFZ rozwiał też wątpliwości dotyczące przypadku, gdy na wizytę zgłosi się jednocześnie kilku uprzywilejowanych pacjentów. Wizyty u lekarza mają się odbywać zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia się.
INK