NFZ wprowadził niepotrzebną procedurę

Fundusz zmienił zasady zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń bez konsultacji z lekarzami.

Sprawa dotyczy wielkopolskiego oddziału funduszu. Samorząd lekarski kwestionuje zasadność łączenia zgłoszenia przerwy ze zmianą w umowie z funduszem. W związku z tym Okręgowa Rada Lekarska WIL zwróciła się z pismem do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu z wnioskiem o pilne wyjaśnienie wprowadzonych jednostronnie zasad.

W ocenie samorządu lekarskiego wyrejestrowanie na kontach SZOI (Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji) harmonogramów dla lekarzy i zgłoszonego do umowy personelu pomocniczego oraz sporządzanie następnie aneksów do umowy tylko dlatego, że świadczeniodawca korzysta z odrębnie określonego w ogólnych warunkach umów prawa do zgłoszenia przerwy w udzielaniu świadczeń, jest procedurą zupełnie nieprzewidzianą w zapisach umowy.
Podkreślenia wymaga to, że bezwzględny wymóg posługiwania się w zgłaszaniu przerw (czy nawet zmian w umowie) serwisami elektronicznymi dotyczy tylko tych świadczeniodawców, którzy podpisali z oddziałem NFZ stosowną umowę.
Na wysłane pismo pomimo upływu kilku tygodni Wielkopolska Izba Lekarska nie otrzymała odpowiedzi. ORL WIL wyraziła głębokie zaniepokojenie zbywaniem jej wystąpień przez Oddział Wojewódzki NFZ i oczekuje wyjaśnień na temat zaistniałej sytuacji od prezesa funduszu.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować