Wynagrodzenia pod lupą trybunału

Przepisy różnicujące wysokość wynagrodzenia rezydentów ma rozpatrzyć Trybunał Konstytucyjny.

Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i Kodeksem pracy przepisów dotyczących wysokości miesięcznego wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizacje w trybie rezydentury.

Samorząd lekarski apeluje o zbadanie rozporządzenia w zakresie przepisów różnicujących wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji.
Wysokość wynagrodzenia rezydenta została określona w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i kształtuje się odrębnie.
Jak zaznacza NRL, niższe wynagrodzenie otrzymają rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach. Z kolei rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. i w postępowaniach późniejszych, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie, i to nawet o blisko 20 proc.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować