Projekt utworzenia poradni anestezjologicznych wstrzymany

Po publikacji projektu w wielu szpitalach utworzono poradnie anestezjologiczne, które ze względu na opóźniony proces legislacyjny nie są finansowane ze środków publicznych.

Związek Zawodowy Anestezjologów (ZZA) wyraził zaniepokojenie wstrzymaniem przez Ministerstwo Zdrowia procesu legislacyjnego projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 1 czerwca 2017 r.
Jak informuje związek, w wielu szpitalach po publikacji projektu rozporządzenia utworzono poradnie anestezjologiczne, które ze względu na opóźniony proces legislacyjny obecnie nie są finansowane ze środków publicznych.
Anestezjolodzy zwrócili się do ministra zdrowia z prośbą o udzielenie informacji, z jakich powodów projekt dotyczący utworzenia poradni anestezjologicznych w polskich szpitalach został wstrzymany. Zakłada on m.in. powstanie nowego świadczenia ,,porada anestezjologiczna” i określa warunki udzielania świadczeń w poradni anestezjologicznej. ZZA pozytywnie ocenia powyższy projekt ze względu na zmniejszenie ryzyka powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych oraz potencjalne skrócenie średniego czasu planowych hospitalizacji w oddziałach zabiegowych.
W założeniach ustawy o sieci szpitali przewidywano też, że każdy oddział szpitalny w ramach określonego profilu będzie musiał realizować świadczenia w ramach poradni specjalistycznej, co do chwili obecnej nie zostało spełnione także w stosunku do oddziałów pediatrii i chorób wewnętrznych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować