Siedem lat na stworzenie zespołów POZ

Ministerstwo Zdrowia daje siedem lat na dostosowanie się do nowych przepisów regulujących organizację zespołów POZ. W ocenie resortu to wystarczający okres na wdrożenie zmian.

MZ odniosło się do obaw środowiska lekarskiego co do zbyt sztywnych zapisów dotyczących planów utworzenia zespołów POZ w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej, które mają się składać z lekarza, pielęgniarki i położnej. „Co jeśli zespół tworzą jedynie lekarz i pielęgniarka, ze względu na duży niedobór położnych? Pielęgniarka i lekarz to już nie jest zespół?” – zastanawia się Jacek Krajewski, lekarz rodzinny i prezes Porozumienia Zielonogórskiego, cytowany przez serwis gazetaprawna.pl.
Resort zdrowia uspokaja, że te obawy są nieuzasadnione. Wyjaśnia, że proponowane rozwiązanie jest kluczowym elementem w procesie integracji opieki nad pacjentem. MZ podaje też terminy wprowadzenia nowych rozwiązań. W przypadku zespołów POZ przewidziano czas na dostosowanie się świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej do nowych wymagań do 31 grudnia 2024 r. W ocenie resortu to długi – ponadsiedmioletni – okres dostosowania do nowych przepisów, nawiązania współpracy oraz wdrożenia dobrych praktyk.
Urzędnicy zapewniają także, że lekarze rodzinni współpracujący z pielęgniarką i położną POZ zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia umożliwiające zapewnienie ciągłości i kompleksowości sprawowanej opieki oraz efektywnej współpracy m.in. z osobami udzielającymi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (np. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego).
Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań podstawowa opieka zdrowotna będzie finansowana na dotychczasowych zasadach.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować