Kanapki z psychotropami, czyli jak szpitale dbają o leki

Zaniedbania w szpitalnych aptekach mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów – takie wnioski wypływają z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która odwiedziła kilka wielkopolskich szpitali.

Raport NIK nie pozostawia suchej nitki na skontrolowanych szpitalnych aptekach i mówi wprost, że stwierdzone zaniedbania są niebezpieczne. W żadnym ze skontrolowanych szpitali apteka nie działała tak jak powinna. Nieprawidłowości dotyczyły zarówno gospodarki lekowej, jak i wyposażenia lokali.

W trzech (na cztery) szpitalach leki przechowywano niewłaściwie. W dwóch szpitalach w lodówkach przeznaczonych do przechowywania leków pracownicy umieszczali drugie śniadania, a opakowania leków były niezabezpieczone przed zabrudzeniem i zniszczeniem, w innym przechowywano je w pokoju pielęgniarek.


„Zdarzało się też, że nie przechowywano leków w oryginalnych opakowaniach, a personel odcinał zużyte fragmenty blistrów, zawierające informacje o terminie ważności i serii leku, co mogło prowadzić do ewentualnych pomyłek personelu medycznego lub np. podania leku przeterminowanego. W jednej placówce stwierdzono, że wśród leków przeznaczonych dla pacjentów oddziału dziecięcego przechowywany był jeden lek przeterminowany” – czytamy w raporcie NIK.

Kontrolerzy wskazali także przypadki niewłaściwego nadzoru nad obrotem lekami. W jednym ze szpitali klinicznych ujawniono nieprawidłowości związane z obrotem lekami psychotropowymi.

„Nie monitorowano ani nie dokumentowano przekazywania tego rodzaju leków do utylizacji. Mogło to skutkować utratą przez szpital kontroli nad lekami wydanymi z apteki, ponieważ nie można dowieść, że produkty lecznicze wycofane z użycia w szpitalu zostały przekazane do utylizacji. Jedna z aptek szpitalnych nie realizowała zadań związanych z prowadzeniem badań klinicznych w zakresie zapewnienia udziału farmaceuty w przyjmowaniu i dystrybucji badanych leków” – informuje NIK.

To jednak nie wszystko. Problemem był również brak optymalizacji gospodarki lekowej w dwóch szpitalach. Stwierdzono, że w jednym z nich komitet terapeutyczny, będący organem doradczym dyrektora szpitala, nie analizował kosztów leczenia i miesięcznego zużycia leków przez oddziały, w innym natomiast zmiany szpitalnej listy leków, stanowiącej katalog leków stosowanych w placówce, wprowadzane były z pominięciem procedur obowiązujących w szpitalu.

Jak wynika z informacji nadesłanych do NIK, wszystkie skontrolowane szpitale podjęły już działania naprawcze.

Kontrole przeprowadzono w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować