Kolejny krok do zmian w specjalizacji

09 stycznia 2018

Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego znalazł się na liście prac legislacyjnych.

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dodano projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadzi zmiany w kształceniu lekarzy, m.in. w zakresie stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego. Nie podano jednak, kiedy nowe rozwiązania wejdą w życie.
Założeniem projektu jest uelastycznienie organizacji i funkcjonowania szkoleń. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępu do wolnych miejsc specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny. Obecnie trzeba wybrać konkretną specjalizację i województwo, w którym ma się odbyć specjalizacja. Nowe przepisy pozwolą lekarzom aplikować na wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całego kraju.
Uporządkowana zostanie także terminologia dotycząca kształcenia poprzez określenie zakresu ustawicznego rozwoju zawodowego. Nowością będzie również dodanie przepisów umożliwiających utworzenie jednego, centralnego systemu kwalifikacji na miejsca rezydenckie finansowane przez ministra zdrowia oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie za pomocą elektronicznego systemu prowadzonego w ramach Systemu Monitorowania Kadr Pracowników Medycznych (SMK).
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować