Jedno sprawozdanie mniej dla lekarza

Lekarze prowadzący działalność gospodarczą od przyszłego roku nie będą musieli składać do urzędów marszałkowskich sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska. O pozytywnych zmianach informuje Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.

„Dotychczas przedmiotowe sprawozdania składali przedsiębiorcy, których działalność oddziaływała na środowisko naturalne, np. poprzez użytkowanie pojazdów osobowych i ciężarowych lub własnych kotłowni. Sprawozdania te mają charakter roczny i są składane do właściwego marszałka województwa do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni. Z obowiązku składania sprawozdań nie byli dotychczas zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie musieli obliczonych przez siebie opłat uiszczać (zwolnienie w tym zakresie dotyczyło przedsiębiorców, dla których opłata wynosiła do 800 zł). W praktyce oznaczało to, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, pomimo niskiej wysokości obliczonych opłat, byli zobligowani do składania rocznych sprawozdań” – wyjaśnia Damian Konieczny, adwokat z biura prawnego OIL w Gdańsku.

Uchwalony tzw. pakiet ułatwień dla przedsiębiorców znosi obowiązek składania sprawozdań z opłat, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 100 zł. Ostatnie sprawozdanie – za rok 2016 – trzeba będzie zatem złożyć do końca marca 2017 roku.

JD

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować