Recepty według Funduszu

Czy NFZ zakwestionuje recepty na leki refundowane z powodu REGON?

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w obiegu znajdują się recepty refundowane, które mogą zawierać zarówno identyfikator REGON świadczeniodawcy posiadającego umowę z funduszem, jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia zdrowotnego (albo pierwszy albo drugi). Możliwe jest także wykazanie obu numerów identyfikacyjnych REGON jednocześnie (np. w nagłówku recepty). Realizacja wystawionych w ten sposób recept nie będzie kwestionowana.

Dlatego do 31 grudnia 2018 roku NFZ dopuszcza przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy.

Departament Gospodarki Lekami wyjaśnił także, że za prawidłowe należy uznać przekazywanie w elemencie: miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „R” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer REGON świadczeniodawcy lub numer REGON podwykonawcy.

To już kolejny raz, kiedy NFZ dopuszcza taką możliwość. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku informowano, że do 30 września sporządzone w ten sposób recepty nie będą kwestionowane. 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować