Podwyżki – są, a jakby ich nie było

16 października 2018

Nie ma gwarancji, że podwyżka trafi do wszystkich uprawnionych.

Naczelna Rada Lekarska alarmuje, że w Funduszu Pracy nie ma środków, by zapewnić podwyżki lekarzom stażystom ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok środki na podwyżki dla lekarzy zostały natomiast przewidziane w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To – w ocenie NRL – spowoduje trudności w realizacji prawa do należnego im wyższego wynagrodzenia, bo nie jest to właściwa instytucja.
Jak wynika z informacji dla ubiegających się o wypłatę świadczeń lub zaliczek z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zamieszczonej na stronie tego Funduszu, pieniądze są wypłacane, gdy roszczenia nie zostały zaspokojone przez pracodawcę, który jest niewypłacalny. Powstaje więc pytanie, czy działające w normalnym trybie podmioty lecznicze otrzymają w 2018 roku dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek dla lekarzy.
NRL uważa, że brak gwarancji finansowania tych podwyżek ze środków Funduszu Pracy w tym roku spowoduje oczywiste trudności w realizacji przez lekarzy stażystów prawa do należnego im wyższego wynagrodzenia.
Samorząd lekarski stwierdza ponadto, że rozporządzenie gwarantujące wyższe wynagrodzenie zasadnicze stażystów powinno być uchwalone przed dniem 1 lipca 2018 roku, ponieważ obowiązek podwyższenia wynagrodzenia dla stażystów wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku. Wprowadzenie tej podwyżki z datą wsteczną jest niewłaściwą praktyką, ponieważ nie daje gwarancji, że zwiększone wynagrodzenie rzeczywiście trafi do wszystkich zainteresowanych. Szczególnie trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy stażyści uprawnieni do podwyżek od 30 września 2018 roku ukończyli już staż podyplomowy i mogą obecnie nie pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą, u którego odbywali staż podyplomowy.
Samorząd postuluje, aby resort zdrowia dołożył wszelkich starań zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i na poziomie nadzoru nad realizacją stażu podyplomowego, aby zagwarantować, że podwyżka trafi do wszystkich uprawnionych stażystów, także tych, których umowy o pracę zostały już rozwiązane.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować