Ile można czekać na wypłatę podwyżki?

Zniecierpliwieni lekarze lawinowo składają wezwania do zapłaty, oczywiście wraz z odsetkami.

Zgodnie z umowami między ministrem zdrowia a podmiotami zatrudniającymi rezydentów środki na realizację tzw. bonów patriotycznych przekazywane są w transzach do 28. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. Jednak większość lekarzy dotychczas należnych pieniędzy nie otrzymała.
Potwierdza to Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. W rozmowie z podyplomie.pl zaznacza, że choć nie ma precyzyjnych danych, liczba takich osób jest bardzo duża.
– Szpitale nadal czekają na pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Wśród lekarzy krążą nieoficjalne informacje, że resort uruchomi wypłaty 29 października. Dominuje niepewność. Doszło do tego, że lekarze składają w szpitalach wezwania do zapłaty z odsetkami. Osób, które zdecydowały się na taki krok, przybywa – komentuje Jakub Kosikowski.
Nic dziwnego, że lekarze się niecierpliwią. Ustawa o 6 proc. PKB realizująca postulaty zawarte z Porozumieniem Rezydentów weszła w życie w sierpniu. Zapewnia ona lekarzom rezydentom wyrównanie płacowe od 1 lipca w przypadku złożenia stosownej deklaracji do 17 września br.
Rezydent w przypadku podpisania deklaracji pracy w kraju przez co najmniej dwa lata po zakończeniu specjalizacji może liczyć na dodatkowe 600 zł pensji. W przypadku gdy specjalizuje się w dziedzinie priorytetowej, przysługuje mu 700 zł dodatku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować