Na kiedy przeniesione wprowadzenie e-dokumentacji?

Resort posłuchał ostrzeżeń lekarzy.

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do głosu lekarzy i przenosi termin obowiązkowego prowadzenia e-dokumentacji. Przepis ten miał wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i obligował niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
Przeciwko wyznaczonemu terminowi występował samorząd lekarski, który apelował od wielu miesięcy o jego przeniesienie. Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do tej prośby i podjęło decyzję o nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Resort nie podaje na razie, od kiedy prowadzenie e-dokumentacji będzie obligatoryjne.
Naczelna Rada Lekarska przyjęła decyzję z zadowoleniem, przypominając jednocześnie, że nie oznacza to odwołania procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej w placówkach ambulatoryjnych. W szczególności art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje obowiązek zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych nie później niż do 31 grudnia 2018 roku – w odniesieniu do recept oraz nie później niż do 30 czerwca 2019 roku – w odniesieniu do skierowań.
NRL zabiega teraz o kolejne udogodnienia, m.in. uruchomienie przez resort zdrowia centralnej aplikacji do wystawiania recept i skierowań w trybie on-line, a także możliwość współpracy urządzeń elektronicznych placówek medycznych z centralną aplikacją.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować