Uwaga, zmiany w programie specjalizacji!

05 grudnia 2018

Sześć dni na samokształcenie i nieprzerwany odpoczynek po dyżurze.

Podpisane przez ministra zdrowia zmiany dotyczą 315 programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich i 43 w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, a także m.in. systemu pełnienia dyżurów medycznych.
W przypadku dyżuru objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru. Ważne, że okres odpoczynku nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.
Ponadto, w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii wprowadzono zapis:
„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub specjalizacja”.
Regulacje weszły w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra zdrowia, czyli 13 listopada tego roku. Rezydenci już podnoszą, że po zmianie programów specjalizacji nie będą mogli odmówić pełnienia wyznaczonych im przez szpital dyżurów na SOR-ach i izbach przyjęć.
Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe sześć dni na samokształcenie, które będzie można wykorzystać od 1 stycznia 2019 roku. Można je przeznaczyć na udział w konferencjach, kursach naukowych i doskonalących oraz innych szkoleniach związanych bezpośrednio z realizowaną przez lekarza dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wyborem i potrzebami edukacyjnymi lekarza. Termin i sposób wykorzystania przez lekarza dodatkowych dni na samokształcenie wskazuje w uzgodnieniu z lekarzem kierownik specjalizacji poprzez odpowiednie skrócenie innych obowiązkowych elementów szkolenia specjalizacyjnego. Skrócenie to nie może dotyczyć kursów specjalizacyjnych, ale jedynie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie elementy szkolenia specjalizacyjnego (staże) muszą być zrealizowane i zaliczone. Niewykluczone, że wprowadzone będą kolejne zmiany. Według wcześniejszych zapowiedzi ministra zdrowia, docelowo specjalizacja ma być dwumodułowa.
Czy również tego oczekują lekarze?
Marcin Sobotka, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, w rozmowie z podyplomie.pl zaznacza, że nie wszystkie specjalizacje mogą być dwumodułowe.
– Moduł podstawowy i specjalistyczny występuje w kilkunastu specjalizacjach. Nie sam podział specjalizacji jest najważniejszy. Ważniejszą kwestią jest jakość kształcenia lekarzy w Polsce. Obecnie to szkolenie nie jest na najwyższym poziomie. Wiele zależy od placówki, gdzie odbywa się szkolenie i od tego, ile kierownik specjalizacji poświęci czasu, żeby młodego lekarza czegoś nauczyć – tłumaczy.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować