Rezydenci wymusili reformę

14 grudnia 2018

Zespół powołany po zakończeniu protestów młodych lekarzy przedstawił swoje propozycje.

Zespół powołany przez ministra zdrowia pracował od kwietnia. Jego zadaniem było przełożenie porozumienia zawartego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów OZZL na konkretne akty prawne.

Przewodniczący zespołu, dr n. med. Jarosław Biliński, obecnie wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (dawniej Porozumienie Rezydentów), przedstawił dziś (14 grudnia) do zaopiniowania Naczelnej Radzie Lekarskiej efekty pracy. Zmiany (około 200 stron) dotyczą nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz licznych rozporządzeń. Będą jeszcze konsultowane z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy (OZZL) i Porozumieniem Rezydentów OZZL (PR OZZL).

Oto najważniejsze z nich:

Wprowadzenie podziału stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany. Stażysta będzie mógł wybrać 1-3 placówki, gdzie chce się szkolić i poznać specyfikę pracy. 

Wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego (PEM). PEM ma potwierdzać posiadanie dobrze ugruntowanej wiedzy obejmującej moduły podstawowe. 

Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu umożliwiającego nabór na niemal dowolną liczbę specjalizacji w Polsce, bazujący na liście rankingowej. Projekt daje też możliwość specjalizowania się osobom, które już są specjalistami, ale nie odbyły tego szkolenia w trybie rezydenckim, a nawet wprowadza możliwość odbycia drugiej rezydentury, za zgodą ministra, jeżeli będzie ona zaliczana do dziedzin priorytetowych. 

Zwiększenie kontroli CMKP i ministra zdrowia nad ośrodkami prowadzącymi szkolenia specjalizacyjne.

Wprowadzenie podziału na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe (podspecjalizacje) oraz umiejętności lekarskie. Zmniejszy się liczba specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym – z 77 do 50.

Wprowadzenie umiejętności lekarskich; certyfikat umiejętności będzie można zdobyć na podstawie szkoleń i egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) lub zewnętrznych egzaminów, np. renomowanych europejskich towarzystw naukowych, uznawanych przez CEM.

W kwestiach związanych z prawem pracy znalazł się m.in. zapis, że nie można dopełniać podstawowego czasu pracy godzinami dyżurowymi.

Wprowadzony został zapis, że czas specjalizacji nie jest wydłużany z powodu zejścia po dyżurze, a także że macierzyństwo i względy zdrowotne zwalniają z dyżurowania łącznie do dwóch lat.

Uregulowanie kwestii wynagrodzeń – chodzi m.in. o dwie średnie krajowe dla rezydenta i trzy średnie krajowe dla specjalisty oraz wartości pośrednie m.in. za przystąpienie do specjalizacji deficytowej czy zdanie PEM.

Likwidacja tzw. wolontariatu, czyli pracy za darmo. 

Decyzja o ostatecznym kształcie ustawy i rozporządzeń należy do ministra zdrowia. Najpóźniej pod koniec marca 2019 roku, zgodnie z porozumieniem z ministrem zdrowia, resort ma przekazać nowelizację Radzie Ministrów.

– Tylko wprowadzenie całości zapisów ustawy i rozporządzeń gwarantuje zadziałanie tej reformy. Dlatego wierzę w to, że pan minister przyjmie te zmiany i je wdroży – mówi dr Biliński.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować