Pod choinkę… dotacja NFZ!

17 grudnia 2018

Jeszcze nie jest za późno na zakup sprzętu z dopłatą.

Termin składania wniosków na dofinansowanie sprzętu niezbędnego do wystawiania e-ZLA został przedłużony z 15 grudnia do 21 grudnia. Dopłatami objęty jest zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania lub kosztów szkolenia osób wystawiających e-zwolnienia. NFZ gwarantuje, że środki zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w siedzibie właściwego oddziału Funduszu. 
Dotacją mogą być objęte wydatki poniesione w 2018 roku, pod warunkiem że świadczeniodawca sam wyłożył pieniądze i że zakupów dokonał przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Ważne jest też to, że dofinansowanie jest przeznaczone na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy. W przypadku placówek, które świadczeń udzielają w kilku miejscach, dotacje można otrzymać najwyżej na cztery z nich. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł.
Ile można otrzymać? Wartość wsparcia przekazanego jednemu świadczeniodawcy nie może przekroczyć 65 proc. poniesionych wydatków oraz kwoty 3,5 tys. zł na jednego lekarza.
Obowiązek wystawiania e-zwolnień wszedł w życie 1 grudnia tego roku.
Milionowe zwolnienie elektroniczne wpłynęło do ZUS 13 grudnia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować