Kursy dla POZ – obowiązkowe, płatne

Lekarze POZ bez specjalizacji w medycynie rodzinnej będą musieli odbyć kurs.

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej trafiło do konsultacji. Obowiązkowo odbędą go lekarze, którzy zostali zatrudnieni w POZ po 29 września 2007 roku i jeszcze nie odbyli takiego kursu, głównie specjaliści w dziedzinie pediatrii, medycyny ogólnej oraz chorób wewnętrznych.

Ramowy program zawiera założenia organizacyjno-programowe kursu, plan nauczania z rozkładem zajęć, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

„Z uwagi na niewystarczającą liczbę lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny, ustawa dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej również lekarzy posiadających inne specjalizacje, tj. specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej” – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu kursu.

Przewiduje się, że koszt kursów częściowo poniosą lekarze, a częściowo świadczeniodawcy. Z wyliczeń przeprowadzonych przez CMKP wynika, że średni koszt innych kursów na jednego lekarza w 2017 roku wyniósł około 710 zł. Resort zdrowia przewiduje, że w latach 2019-2024 taki kurs będzie zaliczać około 200 lekarzy rocznie. Natomiast po 2024 roku nowi lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia czy tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej już nie będą zatrudniani w POZ. Po tym roku obowiązek odbycia kursu będą mieli wyłącznie lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii. Przewiduje się organizację takiego kursu dla około 50 lekarzy rocznie. 


INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować