Lawina skarg na mobbing i łamanie praw lekarzy

15 stycznia 2019

Kampania zmobilizuje lekarzy do walki o swoje prawa?

 „Jest pani głupia”, „jest pani nieistotna jako pracownik” – na takie epitety pod adresem młodej lekarki pozwalał sobie ordynator szpitalnego oddziału w pewnym mieście powiatowym. Podczas codziennych odpraw lekarskich, przed innymi współpracownikami podważał kompetencje lekarki, krótko po uzyskaniu przez nią tytułu specjalisty. Trwało to rok.
To jedna ze spraw, którą zajął się rzecznik praw lekarzy działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Ponieważ w ubiegłym roku liczba spraw trafiających do rzecznika lawinowo wzrosła, Izba rozpoczęła kampanię nagłaśniającą działalność rzecznika.
Obszary pomocy podzielono na osiem tematów, takich jak: naruszenie dóbr osobistych, prawo pracy i mobbing, problemy związane z odbywaniem specjalizacji, doradztwo w zakresie postępowań sądowych cywilnych i karnych. Każdy z rodzajów działalności rzecznika będzie promowany przez tydzień za pośrednictwem strony internetowej oraz kanałów Izby w mediach społecznościowych.
Kampania informacyjna już wystartowała – pierwszym nagłośnionym tematem jest mobbing. Rzecznik zajął się od kwietnia ubiegłego roku sześcioma przypadkami podobnymi do przytoczonego wyżej. Niektóre z nich zostały opisane.
– Doszliśmy do wniosku, że spraw, którymi zajmuje się rzecznik, jest tak wiele, że warto przedstawić je lekarzom i pokazać, z jakimi problemami można się zgłaszać. Często słyszymy od lekarzy, że ich prawa są łamane. Zwykle jednak kończy się na koleżeńskich rozmowach i narzekaniach podczas dyżuru. Przypominamy, że nie jesteśmy bezsilni, mamy konkretne narzędzie w osobie rzecznika. Liczymy, że wszyscy niewłaściwie traktowani lekarze będą się zgłaszać – mówi lek. Maria Kłosińska, koordynator ds. mediów warszawskiej Izby.
Zwraca też uwagę, że choć rzecznik istnieje od lat, obecnie działa prężniej. Wraz z prawnikami nadaje bieg każdej sprawie. – Wymiana pism jest żmudna i mało spektakularna, ale przynosi efekty – mówi Maria Kłosińska. Jak dodaje, rzecznik oprócz tego wnioskuje o kontrolę do odpowiednich organów, stara się spotykać z pracodawcami albo ogólnie rzecz ujmując drugą stroną konfliktu (innym lekarzem).
Rzecznikiem praw pacjenta jest Monika Potocka. Można się z nią kontaktować mailowo:
 rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl lub podczas dyżurów w poniedziałki w godz. 10-14 i piątki w godz. 10-16 oraz telefonicznie: 512-331-230.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować