Raport obnażył codzienność łódzkich rezydentów

Co musi się zmienić w specjalizacjach?

Powstał raport o sytuacji lekarzy rezydentów w województwie łódzkim. Niskie stawki dla osób odbywających dyżury towarzyszące, brak wypłacania delegacji za wyjazdy na szkolenia specjalizacyjne i obciążenie biurokracją – taką codzienność młodych lekarzy potwierdzają wnioski zawarte w dokumencie.
Są też propozycje zmian i postulaty.
– Pod koniec 2018 roku miały miejsce dwa spotkania w ramach Łódzkiego Forum dla Zdrowia, poświęcone sytuacji lekarzy rezydentów w województwie łódzkim. Efektem tych spotkań było powstanie raportu pt. „Młodzi lekarze w województwie łódzkim”, w którym zostały opisane problemy omawiane w trakcie spotkań, a także propozycje ich rozwiązania – wyjaśnia Mateusz Kowalczyk, sekretarz ORL w Łodzi, współautor raportu.
Dodaje, że w listopadzie ub.r. raport trafił na biurko wojewody łódzkiego i według zapewnień urzędników został przekazany do Ministerstwa Zdrowia. Wiele tematów omówionych w raporcie uwzględniono w przygotowanej nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, nad którą od kilku miesięcy pracował ministerialny zespół pod przewodnictwem lek. Jarosława Bilińskiego.
– To tylko pokazuje, że problemy ochrony zdrowia były i są niezmienne od lat i nadal aktualne, niezależnie od województwa – zaznaczył Mateusz Kowalczyk.
Jakie najważniejsze sprawy poruszono w raporcie? Między innymi brak możliwości pełnej realizacji programu specjalizacji przez lekarzy rezydentów – brak zgody na staże zewnętrzne.
Wśród propozycji zmian jest rezygnacja z równoważnego czasu pracy (dla lekarzy rezydentów) i zatrudnianie lekarzy odbywających specjalizację na etatach „zwykłych” (7:35/dzień) oraz zwiększenie liczby rezydentur jako rozwiązanie centralne.
Kolejnym problemem są niskie stawki dla osób odbywających dyżury towarzyszące. Lekarze postulują, aby wprowadzić do ustawodawstwa definicję dyżuru towarzyszącego, ustalić stawki, zobowiązać rezydentów do współtowarzyszenia specjaliście oraz wprowadzić gratyfikacje dla osób, które towarzyszą rezydentowi.
Osobnym tematem są samodzielne dyżury. Autorzy raportu proponują wprowadzenie zmian w programach specjalizacji w kierunku skrócenia do pół roku okresu, w trakcie którego lekarz będzie zobowiązany do prowadzenia dyżurów towarzyszących pod nadzorem lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.
Zwrócono też uwagę na konieczność podpisywania oświadczenia o pracy tylko w miejscu odbywania stażu. Postuluje się, aby podpisanie oświadczenia nie warunkowało podpisania umowy rezydenckiej z dyrekcją szpitala, zaś przy sporządzaniu umowy o zakazie konkurencji przestrzegano norm przewidzianych w Kodeksie pracy.

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

barnaba

28.01.2019 12:22

Pragnę zauważyć, że programy specjalizacji lekarskich są w chwili obecnej zwyczajnie przeładowane stażami, do tego notorycznie powtarzającymi się w ramach modułu podstawowego i specjalistycznego. Z rezydenta, który połowę czasu specjalizacji spędzi nosząc papiery po klinikach zmieniających się do 15 dni, nie będzie nigdy dobrego specjalisty.

0