Nowość: stypendia dla młodych lekarzy

Ile i jak można otrzymać?

Wielu lekarzy chciałoby podnosić swoje kwalifikacje, ale na przeszkodzie stoją astronomiczne ceny najbardziej wartościowych kursów. Z kolei te bezpłatne nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom lekarzy. Bariera finansowa w dostępie do najnowszej wiedzy medycznej bywa nie do pokonania zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Dodatkowo trzeba się liczyć z kosztami noclegów i wyżywienia oraz dojazdu.

Dlatego Naczelna Izba Lekarska postanowiła wspomóc najmłodszych kolegów lekarzy i dentystów (do 35. r.ż.) i przeznaczać co roku 400 tys. zł na dofinansowanie szkoleń lekarskich odbywanych zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Wnioski o stypendia są rozpatrywane cztery razy w roku kalendarzowym. Pula na przyznanie stypendiów w jednym postępowaniu wynosi 100 tys. zł. Dla jednej osoby przewidziano 10 tys. zł, na pokrycie kosztów udziału w szkoleniu, zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia.

Izba opracowała także kryteria, którymi specjalnie powołana komisja ma się kierować, oceniając wnioski. Z tabeli wynika, że największe szanse będą miały osoby, które najlepiej zdały LEK lub LDEK, najszybciej zrobiły specjalizację i mają największe osiągnięcia naukowe.

Oczywiście taka osoba nie może zalegać ze składką na samorząd lekarski oraz będzie musiała rozliczyć koszty stypendium, przedstawiając odpowiednie rachunki i pisząc sprawozdanie merytoryczne.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować