Koniec z przeciążeniem na SOR-ach

06 lutego 2019

Podział dyżurów na ostre i tępe ma rozładować kolejki oraz usprawnić pracę lekarzy. To przewrót w dotychczasowym systemie dyżurowania szpitali

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmienia sposób funkcjonowania dyżurów lekarskich na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie podziału na dyżury ostre i tępe. Dyspozytornie ratownictwa medycznego, mające informacje o obsadach, skierują karetki do szpitali, w których będą funkcjonować dyżury ostre.

W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w danym szpitalu. W szpitalu pełniącym dyżur ostry zostanie zwiększona liczba personelu, natomiast podczas tzw. tępego dyżuru będzie dysponował tylko obsadą wymaganą przez przepisy. Takie rozwiązania funkcjonują z powodzeniem w innych krajach, m.in. w Danii. 

Wprowadzenie zmian w zakresie dyżurowania odbędzie się na wniosek samych szpitali, a za koordynację i ustalanie harmonogramów będzie odpowiadać wojewoda w porozumieniu z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Wprowadzono też jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów na SOR-ach. Określanie stanu zagrożenia życia i zdrowia będzie się odbywać na podstawie jednakowych, jasno sprecyzowanych kryteriów. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjenta, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego. Dodatkowo zostanie utworzony system informatyczny usprawniający pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (TOPSOR), który zapewni łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania, a także pozwoli na zapewnienie wyższej jakości danych dotyczących funkcjonowania SOR-ów, bez obciążania personelu dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi. 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować