Zaświadczenia dla sportowców nie obciążą POZ

06 lutego 2019

Nie dojdzie do przerzucenia obowiązków medycyny sportowej na podstawową opiekę zdrowotną

Porozumienie lekarzy rodzinnych z resortem zdrowia w sprawie orzekania o zdolności do uprawiania sportu zapobiegło dodatkowym obciążeniom wykraczającym poza kompetencje lekarzy POZ. Konsultowane przepisy dotyczyły dzieci i młodzieży do 19. r.ż. oraz zdolności do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez młodzież do 23. r.ż. Tym zapisom sprzeciwili się m.in. członkowie Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. W piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego zwrócili uwagę, że ocena stanu zdrowia młodych sportowców wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, którą posiadają wyłącznie lekarze medycyny sportowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych lekarze rehabilitacji medycznej, i to oni powinni decydować o dopuszczeniu konkretnej osoby do uprawiania wskazanej dyscypliny sportu. Według PPOZ, obowiązek wystawiania orzeczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością prawną, ale także z kolejnym obciążeniem biurokratycznym, wymagającym zarówno poniesienia dodatkowych kosztów, jak i czasu (co ograniczy czas na faktyczne leczenie).

Przeciwko konsultowanym przepisom wystąpili też członkowie Porozumienia Zielonogórskiego. „Przerzucenie obowiązków medycyny sportowej na podstawową opiekę zdrowotną to nie tylko dodatkowa praca dla już obciążonych ponad miarę lekarzy rodzinnych, ale także odpowiedzialność wykraczająca ponad kompetencje wielu z nich” – przestrzegał Marek Krupowczyk, lekarz rodzinny z Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Podczas ostatniego spotkania w Ministerstwie Zdrowia, dotyczącego konsultowanego projektu rozporządzenia, doszło do wypracowania wspólnego stanowiska i zawarcia porozumienia.

Zgodnie z nowymi ustaleniami dzieci i młodzież do 19. r.ż. mogą uprawiać sport na podstawie bilansu zdrowia dziecka wykonywanego w ramach obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Młodzież do 23. r.ż. może uprawiać aktywność fizyczną na podstawie oświadczenia o braku choroby przewlekłej i przy wyrażeniu zgody na uprawianie aktywności fizycznej przez zainteresowanego. Z kolei dzieci i młodzież w powyższych grupach wiekowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą współzawodniczyć po orzeczeniu lekarza medycyny sportowej.

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować