Mapy potrzeb zdrowotnych pokazują braki kadrowe

18 lutego 2019

Digitalizacja weszła w fazę końcową.

Jeszcze w tym roku aktualizacje map potrzeb zdrowotnych będą publikowane wyłącznie na niewymagającej logowania ogólnodostępnej platformie cyfrowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Zastąpi to obszerne wielostronicowe pliki dokumentów, które w takiej formie zostały opublikowane po raz ostatni.
Aktualizacja map z grudnia 2018 roku obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz inne zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W porównaniu z poprzednimi edycjami mapy zawierają dodatkowo takie informacje jak jakość udzielanych świadczeń oraz ich dostępność. Dane są dokładniejsze, ponieważ oparto się na większej liczbie źródeł, w tym na danych pochodzących z rejestrów medycznych.
Digitalizacja map umożliwia dostęp do zawartych w nich opracowań, ułatwia szukanie danych i umożliwia ich porównywanie w poszczególnych latach. Ułatwi też weryfikowanie map potrzeb zdrowotnych pod kątem braków kadrowych, co jest istotne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.
Platforma znajduje się obecnie w końcowej fazie prac i będzie w pełni funkcjonalna jeszcze w tym półroczu. Będzie zawierała większość danych przeniesionych z map potrzeb zdrowotnych opublikowanych do 31 grudnia 2018 roku.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować