Patolodzy udostępnią platformę szkoleniową

19 lutego 2019

Materiałów do badań przybywa, miejsca brakuje.

Przypadki prezentowane w czasie europejskich kongresów patologów będą dostępne na platformie edukacyjnej – taka decyzja zapadła podczas ostatniego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Patologów (ESP), które odbyło się 16 lutego w Brukseli. Podczas spotkania dyskutowano też na temat wprowadzenia egzaminu europejskiego oraz systemu potwierdzania kompetencji (recertification) wśród patologów w Europie. Planuje się, że egzamin będzie traktowany jako progresywny test wiedzy z zakresu patologii (patomorfologii). Do testu mogą przystąpić zarówno rezydenci, jeszcze przed ukończeniem rezydentury, jak i specjaliści – w celu oceny swojej wiedzy w kontekście aktualnych istotnych podstawowych informacji. Zdanie egzaminu (zaliczenie na poziomie 50 proc. odpowiedzi prawidłowych) nie będzie równoważne ze zdaniem krajowego egzaminu specjalizacyjnego, czyli uzyskaniem tytułu specjalisty.
Podczas spotkania w Brukseli omówiono także sprawę przechowywania materiałów w zakładach patologii. Będą tworzone biobanki służące m.in. do celów naukowych. W Polsce zakłady patologii muszą przechowywać materiały przez 20 lat. Problemem jest to, że materiałów przybywa, a miejsca do ich przechowywania drastycznie brakuje. W patomorfologii konieczne są systemowe zmiany, o czym mówili na niedawnym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia patolodzy. Wskazali też na konieczność wprowadzenia akredytacji dla zakładów patologii uprawnionych do przeprowadzania badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować