Lekarze głosowali w Senacie przeciwko lekarzom

Podwójna kara za błąd na recepcie.

Lekarze, którzy są senatorami nie posłuchali wezwania samorządu lekarskiego i bez poprawek przyjęli ustawę o świadczeniach zdrowotnych, która przewiduje m.in. podwójne karanie za błędy na receptach refundowanych.
Jeśli lekarz popełni błąd wystawiając receptę będzie musiał nie tylko jak do tej pory zwrócić kwotę nienależnej refundacji, ale także – to nowość - będzie ukarany przez NFZ karą pieniężną.
Naczelna Rada Lekarska już na etapie konsultacji publicznych negatywnie oceniła proponowany art. 52a i domagała się jego usunięcia. Jednak bezskutecznie.
Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apelował do senatorów lekarzy i lekarzy dentystów o usunięcie „wadliwych i szkodliwych” przepisów.
Senator Konstanty Radziwiłł (PiS) stał jednak na stanowisku, że nie chodzi o to, by ścigać każdego lekarza, który przez pomyłkę zamiast 30 proc. zaznaczy 50, ale o ukrócenie bezkarności tych, którzy uczynili z tego proceder.
W rezultacie ustawa została przyjęta. Spośród senatorów lekarzy „za” głosowali: Margareta Budner, Grzegorz Czelej, Dorota Czudowska, Stanisław Karczewski, Waldemar Kraska, Bogusława Orzechowska, Konstanty Radziwiłł, Andrzej Stanisławek.
Od głosu wstrzymali się: Bogdan Klich, Rafał Ślusarz. Nie głosowali w ogóle: Tomasz Grodzki, Andrzej Wojtyła.
W reakcji na taki obrót spraw prezes Andrzej Matyja na stronie internetowej NIL wydał dziś oświadczenie w którym przypomniał senatorowi Konstantemu Radziwiłłowi ustalenia poczynione w Komisji Zdrowia Senatu 25 lutego 2019 r. przez wiceministra Janusza Cieszyńskiego, wiceprezesa NRL Jacka Kozakiewicza, senatora Konstantego Radziwiłła oraz przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu senatora Waldemara Kraskę, że krytykowany przepis zostanie w najbliższym czasie zmieniony. Samorząd lekarski oczekuje, że projekt odpowiedniej ustawy w inicjatywy senackiej zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną jeszcze w okresie vacatio legis, tj. w ciągu 3 miesięcy.
- Senatorem się bywa, lekarzem się jest. Oczekuję od dr. Konstantego Radziwiłła dotrzymania słowa. Będziemy bacznie obserwować drogę legislacyjną, która doprowadzi do zmiany krzywdzącego dla nas i kontrowersyjnego zapisu – napisał prezes Matyjay podkreślając, że obietnice muszą być realizowane przy  udziale samorządu lekarskiego.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować