Można uprawiać sport? Lekarz nie wie, ale odpowiedzieć musi

Bunt nic nie dał – zaświadczenia dla zawodników w POZ.

Wbrew sprzeciwu lekarzy rodzinnych od marca tego roku w przychodniach POZ młodzi zawodnicy mogą otrzymać zaświadczenie o stanie zdrowia, które wcześniej mógł wydać jedynie lekarz medycyny sportowej. Dla lekarzy rodzinnych to dodatkowe obciążenie, na które nie wyrażali zgody. Marek Krupowczyk, lekarz rodzinny z Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, mówił wprost, że przerzucenie obowiązków medycyny sportowej na podstawową opiekę zdrowotną to nie tylko dodatkowa praca dla już obciążonych ponad miarę lekarzy rodzinnych, ale także odpowiedzialność wykraczająca ponad kompetencje wielu z nich. Średnia wieku lekarzy POZ jest coraz wyższa, a właśnie nadmiar obowiązków biurokratycznych jest jednym z powodów, dla których brakuje młodych lekarzy, chętnych do pracy w tej dziedzinie. Badania młodych sportowców są zdecydowanie dodatkowym obciążeniem, bo ich zakres jest zupełnie inny niż w przypadku bilansów zdrowotnych. Ponadto taki obowiązek oznacza większą liczbę pacjentów – młodych, zdrowych ludzi, którzy na ogół rzadko bywają w naszych przychodniach. Osobna sprawa to odpowiedzialność, jaka spadła na lekarzy POZ wraz z orzekaniem o zdolności do uprawiania sportu. Nie wszyscy są do tego przygotowani merytorycznie, bo medycyna sportowa jest szczegółową specjalizacją, a uzyskanie certyfikatu w tej dziedzinie wymaga dodatkowych kursów i szkoleń. Mimo wielu uwag środowiska lekarskiego, propozycja zmian została przyjęta w szybkim tempie.
Przypomnijmy, że w styczniu br. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia, a także przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Poszerzając tym samym katalog lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu m.in. o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować