Raport refundacji – Marzec 2019

Od 1 marca obowiązuje nowa lista leków refundowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem refundacji – co nowego pojawiło się na liście aptecznej i w programach lekowych, co nie jest już refundowane.

Do nowej listy ministerstwo dodało 93 nowych opakowań (unikalnych kodów EAN). W ramach listy aptecznej wprowadzono 69 opakowań (w tym 11 z importu równoległego, 11 opatrunków i 1 test paskowy). Zniknęło z listy (skrócenie lub upłynięcie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych) 46 opakowań. 

W programach lekowych i chemioterapii pojawiło się 14 nowych preparatów, jako odpowiedniki już istniejących leków, a Erivedge (Wismodegib) powrócił na listę.


NOWE PREPARATY NA LIŚCIE RFUNDACYJNEJ APTECZNEJ

Arkvimma (lakozamid) tabl. powl. 50 mg 14 szt., tabl. powl. 100 mg 56 szt., tabl. powl. 150 mg 56 szt. i tabl. powl. 200 mg 56 szt. 
Refundacja. Terapia dodana u chorych >16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Terapia dodana u chorych <16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (off label).


Atorvastatin Aurovitas
(atorwastatyna) tabl. powl. 20 mg 30 szt. i 90 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label). Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Flutixon Neb
(flutykazon) zawies. do nebulizacji 0,5 mg/2 mL 10 amp. à 2 mL 
Refundacja. Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli.


Grofibrat M
(fenofibrat) kaps. twarde 267 mg 30 szt., 60 szt. i 90 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Lacydyna
(lacydypina) tabl. powl. 4 mg 28 szt. i tabl. powl. 6 mg 28 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Microdot (testy paskowe) 50 szt. 
Refundacja. Cukrzyca [30%]. Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej (ryczałt).

Olvastim (atorwastatyna) tabl. powl. 10 mg 30 szt., tabl. powl. 20 mg 30 szt.i tabl. powl. 40 mg 30 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label). Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Simvastatin Aurovitas
(symwastatyna) tabl. powl. 20 mg 28 szt. i tabl. powl. 40 mg 28 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 ([z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label). Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).

Teldipin (telmisartan + amlodypina) tabl. 40 mg/5 mg 28 szt., tabl. 40 mg/10 mg 28 szt., tabl. 80 mg/5 mg 28 szt. i tabl. 80 mg/10 mg 28 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Valsartan Aurovitas (walsartan) tabl. powl. 80 mg 28 szt. i tabl. powl. 160 mg 28 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label). Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Xancodal
(oksykodon) tabl. o przedł. uwaln. 40 mg 100 szt., tabl. o przedł. uwaln. 60 mg 100 szt. i tabl. o przedł. uwaln. 80 mg 100 szt. 
Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia. Bezpłatnie dla seniorów >75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


Xanconalon (oksykodon + nalokson) tabl. o przedł. uwaln. 5 mg/2,5 mg 30 szt. i 60 szt., tabl. o przedł. uwaln. 10mg/5 mg 30 szt. i 60 szt., tabl. o przedł. uwaln. 20 mg/10 mg 30 szt. i 60 szt., tabl. o przedł. uwaln. 400 mg/20 mg 30 szt. 
Refundacja. Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe.


NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

Anagrelide Bioton (anagrelid),
Anagrelide Mylan (anagrelid),
Anagrelide Stada (anagrelid),
Imatinib Aurovitas (imatynib),
Ziextenzo (pegfilgrastym),
Amgevita (adalimumab),
Hyrimoz (adalimumab),
Entecavir Zentiva (entekawir),
Everolimus Accord (ewerolimus),
Zessly (infliksymab),
Ictady (tenofowir),
Herzuma (trastuzumab),
Ontruzant (trastuzumab),
Erivedge (wismodegib). 


LEKI APTECZNE, KTÓRE NIE SĄ JUŻ REFUNDOWANE

Ahist,
Anastrozol medac,
Glimepiride Accord,
Heligen,
Latanost,
Levocetirizine Genoptim,
Oftidor,
Pinexet SR,
Tacni,
Tamoxifen-Ebewe,
Tamsulosin Genoptim,
Tymolamid,
Ulfamid,
Valganciclovir Teva,
Valsargen oraz testy paskowe Superior.


MJ

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować