Dwieście złotych za dzień pracy. Warto?

Są propozycje podwyżek dla lekarzy orzekających o zdolności do służby wojskowej

Problem z pozyskaniem do pracy w komisjach orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej wciąż pozostaje nierozwiązany. Wojewodowie od dawna zgłaszali do MSWiA trudności ze znalezieniem chętnych do pracy. Kiedy tylko jakiś lekarz był chętny – widząc realia pracy, często rezygnował w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej. Jednego dnia przyjmuje się nawet 35 osób. W 2018 roku było aż 36 takich przypadków. Istniało zagrożenie, że system kwalifikacji wojskowej się załamie. Do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich nie zachęcały stawki dziennego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów w 2012 roku. Dlatego potrzebna jest pilna zmiana prawa. Prace nad nowelizacją rozpoczęły się w 2018 roku. Niestety ich końca nie widać.

Według wcześniejszych planów, termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypadał na IV kwartał ubiegłego roku. Tymczasem dopiero w tym tygodniu projekt zmian trafił do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim proponuje się podwyższenie dziennych stawek dodatkowego wynagrodzenia: dla przewodniczących komisji lekarskich – od 250 do 450 zł. Dla lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej od 200 do 400 zł, dla sekretarzy komisji od 150 do 300 zł, a dla średniego personelu medycznego od 130 do 300 zł.

Obecnie stawki wynagrodzeń wynoszą odpowiednio dla: przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej (WKLek) i powiatowej komisji (PKLek) – 180-200 zł, lekarza WKLek 130-150 zł, sekretarza komisji 100-120 zł oraz średniego personelu medycznego PKLek (pielęgniarki) 80-100 zł za udział w każdym posiedzeniu komisji (dzień pracy). Szacuje się, że koszt planowanych podwyżek wyniesie 3,7 mln zł rocznie.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować