Umowy rezydenckie tylko elektronicznie

09 kwietnia 2019

Cyfryzacja to wyłącznie zalety?

– Informatyzacja w ochronie zdrowia nabiera tempa. W kwietniu oddaliśmy system informatyczny rezydentur – poinformowało rządowe Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
System Informatyczny Rezydentur (SIR) to rozwiązanie typu workflow, które całkowicie eliminuje obieg umów rezydenckich w postaci papierowej. Od 1 kwietnia wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia są obsługiwane elektronicznie.
Jak zaznaczają twórcy platformy, zawarcie umowy w SIR obejmuje pięć prostych kroków – podmiot za pośrednictwem systemu przekazuje dane do umowy, dane te są weryfikowane i akceptowane przez resort zdrowia. Na podstawie zaakceptowanych danych zostaje utworzona umowa wraz z załącznikami, która jest przekazywana do podpisu ministrowi właściwemu ds. zdrowia lub uprawnionemu przedstawicielowi ministerstwa. Następnie umowa trafia do podpisu przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu.
Aby zawrzeć umowę rezydencką w SIR, należy posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub konto administratora w SIR oraz konto na platformie P2. Umowę należy popisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W ocenie twórców oprogramowania, System Informatyczny Rezydentur to przede wszystkim oszczędność czasu, bo proces rejestracji oraz podpisania umowy jest krótszy. Inne zalety to wygoda, gwarancja dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, możliwość śledzenia statusu umowy i monitorowania przebiegu jej akceptacji oraz bezpieczeństwo zawartych w niej danych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować