Po 18 kwietnia starej recepty nie wystawisz

10 kwietnia 2019

Co trzeba wiedzieć o nowych drukach.

Zmiany dotyczą recept Rp oraz Rpw. Rozporządzenie zmieniające wzory druków weszło w życie rok temu – 18 kwietnia 2018 roku. Choć nowelizacja nie odpowiadała wszystkim postulatom zgłaszanym m.in. przez lekarzy i farmaceutów, to w pewnym stopniu ułatwia wystawienie i realizację recept.
Jakie uproszczenia zawiera? Zgodnie z nowym rozporządzeniem, recepta może zostać zrealizowana nawet wtedy, gdy pod względem graficznym nie odpowiada wzorowi. Zmiana ta pojawiła się 14 września 2018 roku, a jej celem było umożliwienie realizacji recept w sytuacjach wyjątkowych. Jedną z nich jest ta, kiedy receptę wypisała osoba uprawniona, ale i tak druk nie spełnia wymogów formalno-prawnych, bo ma np. o 3 milimetry za krótki bok. Recepta może zostać zrealizowana, gdy pod względem graficznym (rozmiar lub kształt) nie odpowiada wzorowi, ale dane na niej zawarte są zamieszczone w sposób czytelny.
W przepisach uwzględniono dwunastomiesięczny okres przejściowy. Miał on posłużyć lekarzom do przygotowania się do nowych regulacji i zaopatrzenie się w bloczki recept według nowego wzoru.
W przypadku recept zwykłych, na nowym wzorze uległ zmianie opis rubryki przeznaczonej na podpis osoby wystawiającej receptę. Na starych widnieje opis „Dane i podpis lekarza”. Teraz obowiązującym opisem będzie „Dane i podpis osoby uprawnionej”, dlatego że ten sam wzór recepty będą wykorzystywać również pielęgniarki mające odpowiednie uprawnienia.
Zmienił się także wzór recept przeznaczonych do wystawiania leków psychotropowych (Rpw). Na nowym wzorze usunięto możliwość wpisania późniejszego czasu realizacji recepty. Ważne jest też to, że recepty wystawione na starych drukach przed 18 kwietnia 2019 roku zachowują ważność. Wystawione po tym terminie – już nie.

INK

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Paweł M.

10.04.2019 16:11

A to nie zostało przesunięte? Do końca 2019?

0